Ostatní

Opatření obce - koronavir (aktualizace)

Opatření - Koronavir

 

Obec vyzývá všechny své občany, aby dodržovali veškerá opatření spojená s šířením nákazy koronaviru. Prosíme, abyste se zbytečně nescházeli a nezdržovali se na veřejnosti. Zároveň je nutné dodržovat zvýšená hygienická opatření.
Při pohybu na veřejnosti je nutné mít nasazenou roušku. (Jakýmkoli způsobem mít zakrytý nos a ústa.

NÁKUP POTRAVIN A LÉKŮ PRO SENIORY
Žádáme seniory, kteří nemají možnost si sami obstarat základní potraviny a léky aby kontaktovali OÚ Lom na tel. 777 007 759. Starosta obce jim s pomocí SDH Lom nákup zajistí.


NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu.
Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění. Pokud vyhazujete ochranné roušky, zabalte je do igelitového pytle a hoďte do směsného komunálního odpadu.

PRODEJNÍ DOBA VYHRAZENÁ PRO SENIORY
Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 8:00 hod. až 10:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru. Toto opatření se týká prodejen  větších jak 500 m².

PROPADLÉ OBČANSKÉ A ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY
Lidé s propadlým řidičským průkazem mohou po dobu nouzového stavu vyhlášeného kvůli šíření nového koronaviru dál řídit. Občané také mohou nadále používat propadlé občanské průkazy nebo cestovní pasy k prokázání totožnosti. Výjimka platí pro doklady totožnosti propadlé po 1. březnu a řidičské průkazy, kterým skončila platnost v době nouzového stavu.

NEAKUTNÍ LÉKAŘSKÁ PÉČE
Lékaři v současné době neprovádí jinou než akutní léčbu pacientů. (Někteří z důvodu absence ochranných pomůcek neordinují vůbec.) Než se k lékaři vypravíte, ověřte si prosím, zda Váš lékař ordinuje.
 

 

 

POPLATEK ZA ODPADY A PSY
Prosíme občany, aby placení poplatku za odpady a psy za rok 2020 provedli bezhotovostně. Pokud tuto možnost nemají, bude pro výběr poplatku stanoven nový termín.
Výběr poplatku na OÚ dne 20. 3. 2020 se ruší.

COMETT PLUS, spol. s.r.o.
Regulační opatření Jihočeského kraje na dobu od 17. 03. 2020 00:00 hod. do 24.03.2020 06:00 hod pro Veřejnou linkovou dopravu uvádí:
Zakazuje se nástup předními dveřmi ve všech vozidlech zařazených do dopravní obslužnosti Jihočeského kraje (linková autobusová doprava)
Cestující nebudou odbaveni řidičem (JÍZDNÉ ZDARMA)
Dopravce dále z důvodu preventivních opatření kvůli zpomalení šíření koronaviru zpřísňuje hygienická opatření pro cestující následujícím způsobem. Od 18. 3. 2020 0:00 platí zákaz vstupu do autobusů MHD a linkové autobusové dopravy osobám bez zakrytí úst a nosu (rouškou, šátkem, šálou či podobnou ochranu proti šíření nákazy vzdušnou cestou).

Centrum péče o děti se zákonnými zástupci pracujícími u bezpečnostních sborů…
Město Tábor zřizuje centrum, které bude pečovat o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci pracují jako zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil s účinností od 17. března od 6.00 hodin na ZŠ Helsinská pro děti ve věku  6–10 let a v MŠ Hastrmánek, Světlogorská pro děti ve věku 3–6 let. Pro oprávněné rodiče, kteří mají zájem své dítě do tohoto centra umístit,  jsou určeny následující kontakty: pro dítě ve věku 3 – 6 let (předškolní děti) paní Dana Havlíková tel. 778 440 968, pro dítě ve věku 6 – 10 let (školní děti) paní Alena Heršálková tel. 739 570 162. Pro umístění dítěte je nutná telefonická domluva den předem (do 17 hodin). Dítě je možno umístit v celodenním režimu (24 hodin denně). Tato služba je poskytnuta bezplatně (hradí město Tábor). Pro školní děti v případě přespání je doporučeno mít vlastní spacák nebo deku. Děti musí být zdravé, bez teploty a příznaků nachlazení.

 

Vládní opatření naleznete mimo jiné na webových stránkách obce Lom.

Informační web Ministerstva zdravotnictví ČR o onemocnění Covid-19:  koronavirus.mzcr.cz
Tel. číslo krajské hygienické stanice v Č. Budějovicích: 773 768 994 (denně 7 - 17)
Bezplatná celostátní informační linka: 1212

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
covid-19-obec-lom-2.docx 159.5 Kb
covid-19-obec-lom.docx 159.1 Kb
informace-ministerstva-vnitra.docx 13.8 Kb
krizova-opatreni-vyhlasena-13.03.2020.pdf 109.4 Kb
krizova-opatreni-vyhlasena-14.03.2020.pdf 90 Kb
krizova-opatreni-vyhlasena-15.03.2020912523023.pdf 140.3 Kb
krizova-opatreni-vyhlasena-16.03.2020.pdf 361.1 Kb
krizova-opatreni-vyhlasena-23.3.2020.pdf 113.3 Kb
mimoradne-opatreni-akce-10.03.2020.pdf 218.4 Kb
mimoradne-opatreni-hranice-13.03.2020.pdf 2034.6 Kb
mimoradne-opatreni-skoly-10.03.2020.pdf 224.3 Kb
uv-o-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-ze-dne-12.03.2020.pdf 89.6 Kb