O obci

O obci

Obec Lom se nachází v Jihočeském kraji přibližně 7 km jižně od města Tábor. Leží v nadmořské výšce 460 metrů. Obcí prochází dálková cykloturistická trasa Greenways Praha - Vídeň. V současné době zde žije 161 obyvatel.

Ve starých spisech je ves nazývána Lomy. Jsou dvě teorie o vzniku názvu obce. První předpokládá, že název je odvozen od blízké skály, kde se lámal kámen. Druhá teorie říká, že se zde lomí cesta z Tábora do Želče.
Nejstarší písemnou zmínku o obci z roku 1347 nalezl August Sedláček v Dominikánském archivu u svatého Jiljí.
Obec nejdříve příslušela k Příběnicím, pak k Choustníku, později se dostala do majetku Petra Voka, který Lom prodal Adamovi ze Štenberka a ten ho trvale připojil k Želči. Po novém správním členění země v roce 1850 se obec stala součástí Libějic. Po 28 letech se Lom osamostatnil. V 2. polovině 20. století byl Lom součástí Radimovic u Želče. V referendu občané rozhodli, že Lom bude od 1. ledna 1991 samostatný.
Nedaleko obce byly roku 1921, v lokalitě Na Hrádku, objeveny terénní pozůstatky po tvrzi hejtmana husitské jízdy Pobery z Lomu. Dnes tam nalezneme jen příkop zarostlý lesem. O Poberovi z Lomu je zmínka i v díle Aloise Jiráska Bratrstvo.

Na návsi ve středu obce stojí zvonička, která byla postavena v roce 1868, ale zvon je dílem z roku 1757. Pomník padlým z první světové války byl odhalen 9. května 1926. Autorem je sochař Rudolf Kabeš z Tábora.

Od roku 1895 v obci působí sbor dobrovolných hasičů. V okrskových soutěžích se muži pravidelně umisťují na předních příčkách. Největším úspěchem byl postup do krajského kola soutěže v roce 2000.
Sokol Lom byl založen v roce 1954. Mužstvo hraje II. třídu okresního přeboru.
Dále v obci působí Myslivecký spolek.

V obci se pořádá řada kulturních akcí pro děti i dospělé, například maškarní ples, pálení čarodějnic, stavění máje, dětský den, pečení prasete – Lomská prasárna, ukončení prázdnin, rozsvícení vánočního stromu, Mikuláš, vánoční jarmark, vánoční zpívání koled.