Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 1/2023 o stanovení školského obvodu MŠ a ZŠ
Obecně závazná vyhláška obce Lom č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Pasport místních komunikací

Pasport místních komunikací v naší obci.


Vyhláška o poplatku za psi

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích za psi.


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03
a výzva k uplatnění připomínek a námitek.


UPOZORNĚNÍ na povinnost zabezpečit hospodářská zvířata proti úniku a zamezit tak jejich volnému pohybu po obci

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.


Obecně závazné vyhlášky - archiv změn