Úřední deska
Výměna oplocení fotbalového hřiště a ochranných sítí za bránami
Lomské divadelní léto
Podpora činnosti SDH Lom – mládež
Stavební úpravy fotbalových šaten
Setkání rodáků, občanů a přátel obce Lom
Lomské divadelní léto

Jižní Čechy, obec Lom, náves, divadelní spolek Kašpar, dobré víno, pivo, něco na zub a pohodová nálada.


Vítání občánků
Výstavba nové místní obslužné komunikace v obci Lom - "Komunikace u Janovských"
Oprava oplocení - parkoviště
Pořízení vybavení a požární techniky pro JSDHO Lom
Nákup přenosného plovoucího čerpadlaÚřední deska - archiv změn