Úřední deska

Pořízení vybavení a požární techniky pro JSDHO Lom