Povinné informace - archiv změn

název dokumentuvyvěšenosejmuto
dfgdfg 03. 03. 2011 14:06:2203. 03. 2011 14:06:48
9) Žádosti o informace 23. 01. 2011 19:26:1722. 04. 2021 00:00:00
8) Rozpočet v tomto a předchozím roce 23. 01. 2011 19:26:1722. 04. 2021 00:00:00
7) DIČ 23. 01. 2011 19:26:1722. 04. 2021 00:00:00
6) IČ 23. 01. 2011 19:26:1722. 04. 2021 00:00:00
5) Případné platby můžete poukázat 23. 01. 2011 19:26:1722. 04. 2021 00:00:00
4) Kontaktní spojení 23. 01. 2011 19:26:1722. 04. 2021 00:00:00
3) Organizační struktura 23. 01. 2011 19:26:1722. 04. 2021 00:00:00
2) Důvod a způsob založení 23. 01. 2011 19:26:1722. 04. 2021 00:00:00
18) Seznam organizací 23. 01. 2011 19:26:1722. 04. 2021 00:00:00
17) Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb. 23. 01. 2011 19:26:1722. 04. 2021 00:00:00
16) Licenční smlouvy: 23. 01. 2011 19:26:1722. 04. 2021 00:00:00
15) Sazebník úhrad za poskytování informací 23. 01. 2011 19:26:1722. 04. 2021 00:00:00
14) Nejdůležitější předpisy 23. 01. 2011 19:26:1722. 04. 2021 00:00:00
13) Návody pro řešení nejrůznějších životních situací 23. 01. 2011 19:26:1722. 04. 2021 00:00:00
12) Formuláře 23. 01. 2011 19:26:1722. 04. 2021 00:00:00
11) Opravné prostředky 23. 01. 2011 19:26:1722. 04. 2021 00:00:00
10) Příjem žádostí a dalších podání 23. 01. 2011 19:26:1722. 04. 2021 00:00:00
1) Oficiální název 23. 01. 2011 19:26:1722. 04. 2021 00:00:00