Závěrečný účet a účetní závěrka

Usnesení o schválení účetní závěrky za rok 2019